MedKeur Consultancy

Visie

MedKeur Consultancy adviseert en ondersteunt keuringsartsen bij het voeren van hun particuliere praktijken. De adviezen en ondersteuning liggen op het terrein van de bedrijfsvoering, inhoudelijke kwaliteitsborging, externe communicatie en marketing. Dit leidt tot groei in omzetvolume en winstgevendheid van de particuliere praktijken.

Missie

De werkwijze van MedKeur Consultancy is gebaseerd op de filosofie dat groei in omzetvolume en winstgevendheid slechts mogelijk is bij een goede vertaling van de marktstructuur en de marktontwikkelingen tot praktische en hanteerbare instrumenten voor de keuringsartsen bij het voeren van hun praktijk. Bij deze vertaalslag is Medkeur Consultancy ondersteunend en innovatief in het ontwikkelen van nieuwe concepten. Het bereiken van de beoogde doelen is dan het logische gevolg.

Persoonlijk

Cor Portier

Cor Portier is oprichter en tevens eigenaar van Medkeur Concultancy. Hij kan bogen op een jarenlange ervaring in de health care industrie waarin hij senior posities bekleedde in de internationale marketing- & sales management, business development en interne bedrijfsvoering. Daarnaast heeft hij een brede ervaring in het opzetten van nieuwe commerciele initiatieven alsmede het opstarten van medische keuringspraktijken.

Cor Portier is arts en heeft tevens een universitaire opleiding gehad tot biochemicus. Daarnaast heeft hij zich bekwaamd in moderne marketing principes en technieken en heeft hij cursussen gevolgd op het gebied van Good Clinical Practice (GCP).

Zie ook: zijn profiel op LinkedIn

© 2011-2017 MedKeur Consultancy